Thông tin trường Đại học Picardie Jules Verne

I . Thế mạnh của Trường :

Gần 40 năm hoạt động, UPJV đã đi một chặng đường dài. Trường đón nhận một thách thức kép: đón tiếp và đào tạo hơn 23.000 sinh viên – hệ thống đào tạo phát triển nghề  hoàn toàn được công nhận trên thị trường lao động.

1. Chất lượng giảng dạy :
Mục tiêu hiện tại của UPJV là giảm số lượng và nâng cao chất lượng đào tạo. UPJV sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình chuyển giao kiến thức và duy trì chất lượng giảng dạy .
2. Chuyên nghiệp hóa :
Nhu cầu cho các chuyên gia có trình độ cao trong Picardie, cả trong lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội ưu tiên hơn so với các lĩnh vực khác. UPJV giảng dạy đa ngành .
3. Tiềm năng khoa học mạnh mẽ : 
Sự xuất sắc của các nhóm nghiên cứu đã được công nhận trong khu vực, quốc gia và quốc tế. Cân bằng hệ thống nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực .Thúc đẩy nghiên cứu trong  phong trào biện chứng theo hướng cởi mở hơn của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp .
II. Lịch sử của trường :

– Đầu thập niên 60
Đầu những năm 60, Amiens có bốn cơ cấu dự bị đại học : một trường học quốc gia về y dược, luật học, cao đẳng, đại học khoa học .
Tuy nhiên, các tổ chức này không cung cấp tất cả các cuộc hội thảo, buộc Amiénois người muốn đi theo một chương trình giảng dạy toàn diện phải chuyển đi. Kể từ đó học viện đầu tiên của Amiens biến mất vào năm 1848.
– 1964 đến 1968: Tìm kiếm quyền tự chủ một trong những giải pháp để đạt được một “Amiens Academy”. Điều này được thực hiện vào sau ngày 01 tháng 10 năm 1964. Robert Mallet, được bổ nhiệm làm người đứng đầu của tổ chức.
– Từ năm 1964: Một tổ chức khoa học mới của giáo dục đại học ở Saint-Quentin ra đời
– Năm 1966: Thành lập Khoa Y học
– Tháng 7 năm 1968: Thành lập các khoa Nhân văn và Khoa học
– Tháng 10 năm 1968: Sáng tạo  Khoa Luật và Kinh tế
– Ngày  27 Tháng Ba, 1969:  Đại học Amiens chính thức ra mắt
* Trường Đại học Picardie

Trong những lời của  Hiệu trưởng Mallet: “l’université sera de Picardie.” Trong suốt hiến pháp của ông kéo dài hơn hai năm, trường đại học xác nhận nhiều trường hợp giả mạo trường và chiến đấu bằng nhiều cách để bảo vệ cái tên “Picardy”. Nghị định 1970 phê duyệt quy chế của Đại học Picardie.

– 1970: Tiếp cận đa ngành
– Tháng 10 năm 1970: Hoàn thành U.T. I. Xây dựng, Cơ khí
1970: Thành lập khoa Khoa học tự nhiên ở Saint-Quentin
– Ngày 16 tháng Ba , 1971: Dominique Taddei đã được bầu làm hiệu trưởng đầu tiên của trường đại học, sẵn sàng để hoạt động.
– Tháng 6 năm 2006: Georges Fauré thay thế Gilles Demailly
Tháng 1 năm 2008: Học viện Amiens IUFM  trở thành “trường nhà” của UPJV
Tháng 6 năm 2008: Hợp đồng bốn năm mới đã được ký kết cho giai đoạn 2008-2011
– Tháng 3 năm 2009: Đại học Picardie Jules Verne kỷ niệm 40 năm. Trường có 11 khoa và 7 viện. Cung cấp 23.000 sinh viên của hàng loạt các ngành đào tạo trong bốn lĩnh vực, bao gồm tất cả các lĩnh vực kiến ​​thức trong đó có 29 giấy phép chuyên nghiệp.
– Tháng 1 năm 2011: UPJV trở nên độc lập
Tháng 5 năm 2011: Hiệu trưởng George Faure được bầu với nhiệm kỳ một năm cho đến tháng năm 2012
– Tháng 5 năm 2012: Michel Brazier ( Hiệu trưởng thứ 10) thay thế Georges Fauré

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>