thông tin vùng Hau te-Normandie

Vùng Hau te-Normandie

Haute-Normandie là một vùng của nước Pháp, bao gồm hai tỉnh: Eure và Seine-Maritime. Thủ phủ của vùng này là thành phố Rouen. Hành chính Lỵ sở Rouen Chủ tịch hội đồng vùng Alain Le Vern (PS) depuis mars 1998 Tỉnh trưởng Jean-François Carenco Tỉnh EureEure (27) Seine-Maritime (76) Quận 15 Tổng 6 Xã 1