Vùng Rhône-Alpes

Rhône-Alpes là một vùng của nước Pháp, bao gồm tám tỉnh: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie và Haute-Savoie

Thủ phủ của vùng này là thành phố Lyon.

Hành chính
Lỵ sở Lyon
Chủ tịch
hội đồng vùng
Jean-Jack Queyranne
(PS)
Tỉnh trưởng Jean-Pierre Lacroix
Tỉnh Ain (01)
Ardèche (07)
Drôme (26)
Isère (38)
Loire (42)
Rhône (69)
Savoie (73)
Haute-Savoie (74)
Quận 25
Tổng 335
2 879
Thống kê
Diện tích1 43 698 km²
Dân số (2006) 6 005 000
Mật độ 137 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>