Vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur là một vùng của nước Pháp, bao gồm sáu tỉnh: Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var và Vaucluse. Thủ phủ của vùng này là thành phố Marseille.

Hành chính
Lỵ sở Marseille
Chủ tịch
hội đồng vùng
Michel Vauzelle
Tỉnh Alpes-de-Haute-Provence (04)
Alpes-Maritimes (06)
Bouches-du-Rhône (13)
Hautes-Alpes (05)
Var (83)
Vaucluse (84)
Quận 18
Tổng 237
963
Thống kê
Diện tích1 31 400 km²
Dân số (2006) 4 781 000
Mật độ 144 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>