Vùng Pays de la Loire

Pays de la Loire là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe và Vendée. Thủ phủ của vùng này là thành phố Nantes.

Hành chính
Lỵ sở Nantes
Chủ tịch
hội đồng vùng
Jacques Auxiette
(PS)
Tỉnh trưởng Bernard Boucault
Tỉnh Loire-Atlantique (44)
Maine-et-Loire (49)
Mayenne (53)
Sarthe (72)
Vendée (85)
Quận 17
Tổng 192
1 503
Thống kê
Diện tích1 32 082 km²
Dân số (1999) 3 222 061
Mật độ 100 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>