Vùng Midi-Pyrénées

là một vùng của nước Pháp, bao gồm tám tỉnh: Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Lot, Tarn và Tarn-et-Garonne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Toulouse.

Hành chính
Lỵ sở Toulouse
Chủ tịch
hội đồng vùng
Martin Malvy
(PS)
Tỉnh trưởng Hubert Fournier
Tỉnh Ariège (09)
Aveyron (12)
Gers (32)
Haute-Garonne (31)
Hautes-Pyrénées (65)
Lot (46)
Tarn (81)
Tarn-et-Garonne (82)
Quận 22
Tổng 293
3.020
Thống kê
Diện tích1 45.348 km²
Dân số (1999) 2.551.687
Mật độ 56 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>