Vùng Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh: Aude, Gard, Hérault, Lozère và Pyrénées-Orientales. Thủ phủ của vùng này là thành phố Montpellier.

Hành chính
Lỵ sở Montpellier
Chủ tịch
hội đồng vùng
Damien Alary
Tỉnh trưởng Claude Baland
Tỉnh Aude (11)
Gard (30)
Hérault(34)
Lozère (48)
Pyrénées-Orientales (66)
Quận 14
Tổng 186
1 545
Thống kê
Diện tích1 27 376 km²
Dân số (2006) 2 520 000
Mật độ 93 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>