Vùng Île-de-France

Île-de-France là một vùng của nước Pháp, bao gồm 8 tỉnh: Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines.

Hành chính
Lỵ sở Paris
Chủ tịch
hội đồng vùng
Jean-Paul Huchon
(PS)
Tỉnh trưởng Bertrand Landrieu
Tỉnh Essonne (91)
Hauts-de-Seine (92)
Paris (75)
Seine-Saint-Denis (93)
Seine-et-Marne (77)
Val-de-Marne (94)
Val-d’Oise (95)
Yvelines (78)
Quận 25
Tổng 317
1 281
Thống kê
Diện tích1 12 012 km²
Dân số (2006) 11 491 000
Mật độ 957 người/km²

Lịch sử

Lịch sử bắt đầu từ thế kỷ 10 khi vương quốc được dựng lên bởi vua Capétiens. Biên giới của nó luôn biến đổi cho đến tận thời Chế độ Cũ. Trong quá khứ vùng này lan về phía Tây nhiều hơn, trong khi phía Bắc hẹp hơn ngày nay, thu về phía đông nam. Vùng này có ý nghĩa thương mại quan trọng; các nhà buôn thường tập trung ở Paris, hình thành dần vùng xung quanh Paris.

Đến thế kỷ 17, một lượng lớn dân vùng này di cư đến Nouvelle-France (Québec), đặc biệt là những người filles du Roy

Sau cách mạng Pháp, vùng bị phân chia thành ba tỉnh: Seine, Seine-et-Oise và Seine-et-Marne. Vùng được chính thức thành lập sau năm 1945. Việc phi tập trung hóa hành chính được thực hiện từ năm 1964. Năm 1965, với các hoạt động của nhà chính trị Paul Delouvrier lúc đó đang đứng đầu các quận Paris, số tỉnh được tăng từ ba lên tám, bao gồm Paris. Vùng mang tên Île-de-France từ năm 1976. Sau các diễn biến chính trị của năm 1982 tên các tỉnh cũ một lần nũa được củng cố.

Theo Wikipedia

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>