Vùng Hau te-Normandie

Haute-Normandie là một vùng của nước Pháp, bao gồm hai tỉnh: Eure và Seine-Maritime. Thủ phủ của vùng này là thành phố Rouen.

Hành chính
Lỵ sở Rouen
Chủ tịch
hội đồng vùng
Alain Le Vern (PS)
depuis mars 1998
Tỉnh trưởng Jean-François Carenco
Tỉnh EureEure (27)
Seine-Maritime (76)
Quận 15
Tổng 6
1 434
Thống kê
Diện tích1 12 317 km²
Dân số (1999) 1 780 192
Mật độ 145 người/km²

Theo Wikipedia

Cùng Danh Mục :

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>