Vùng Franche-Comté

Franche-Comté là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Doubs, Haute-Saône, Jura và Territoire de Belfort. Thủ phủ của vùng này là thành phố Besançon.

Hành chính
Lỵ sở Besançon
Chủ tịch
hội đồng vùng
Marie-Marguerite Dufay (2008-)
Tỉnh trưởng Jacques Barthélemy (2007-)
Tỉnh Doubs (25)
Haute-Saône (70)
Jura (39)
Territoire de Belfort (90)
Quận 8
Tổng 116
1 786
Thống kê
Diện tích1 16 202 km²
Dân số (2006) 1 146 000
Mật độ 70 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>