Vùng Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Ardennes, Aube, Marne và Haute-Marne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Châlons-en-Champagne.

Hành chính
Lỵ sở Châlons-en-Champagne
Chủ tịch
hội đồng vùng
Jean-Paul Bachy
Tỉnh trưởng Philippe Deslandes
Tỉnh Ardennes (08)
Aube (10)
Marne (51)
Haute-Marne (52)
Quận 15
Tổng 146
1 947
Thống kê
Diện tích1 25 606 km²
Dân số (1999) 1 342 363
Mật độ 52 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>