Vùng Centre

Centre là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher và Loiret. Thủ phủ của vùng này là thành phố Orléans.

Hành chính
Lỵ sở Orléans
Chủ tịch
hội đồng vùng
François Bonneau
Tỉnh trưởng Jean-Michel Bérard
Tỉnh Cher (18)
Eure-et-Loir (28)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)
Loir-et-Cher (41)
Loiret (45)
Quận 20
Tổng 198
1 842
Thống kê
Diện tích1 39 151 km²
Dân số (2004) 2 480 000
Mật độ 62 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>