Rhône-Alpes

Vùng Rhône-Alpes

Rhône-Alpes là một vùng của nước Pháp, bao gồm tám tỉnh: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie và Haute-Savoie Thủ phủ của vùng này là thành phố Lyon. Hành chính Lỵ sở Lyon Chủ tịch hội đồng vùng Jean-Jack Queyranne (PS) Tỉnh trưởng Jean-Pierre Lacroix Tỉnh Ain (01) Ardèche (07) Drôme (26) Isère (38)