Provence-Alpes-Côte d’Azur

Vùng Provence-Alpes-Côte d’Azur

Provence-Alpes-Côte d’Azur là một vùng của nước Pháp, bao gồm sáu tỉnh: Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Var và Vaucluse. Thủ phủ của vùng này là thành phố Marseille. Hành chính Lỵ sở Marseille Chủ tịch hội đồng vùng Michel Vauzelle Tỉnh Alpes-de-Haute-Provence (04) Alpes-Maritimes (06) Bouches-du-Rhône (13) Hautes-Alpes (05) Var (83) Vaucluse (84) Quận 18