Poitou-Charentes

Vùng Poitou-Charentes

Poitou-Charentes là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Poitiers. Hành chính Lỵ sở Poitiers Chủ tịch hội đồng vùng Jean-François Macaire (PS) Tỉnh trưởng Bernard Fragneau Tỉnh Charente (16) Charente-Maritime (17) Deux-Sèvres (79) Vienne (86) Quận 14 Tổng 157 Xã