Languedoc-Roussillon

Vùng Languedoc-Roussillon

Languedoc-Roussillon là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh: Aude, Gard, Hérault, Lozère và Pyrénées-Orientales. Thủ phủ của vùng này là thành phố Montpellier. Hành chính Lỵ sở Montpellier Chủ tịch hội đồng vùng Damien Alary Tỉnh trưởng Claude Baland Tỉnh Aude (11) Gard (30) Hérault(34) Lozère (48) Pyrénées-Orientales (66) Quận 14 Tổng