Île-de-France

Vùng Île-de-France

Île-de-France là một vùng của nước Pháp, bao gồm 8 tỉnh: Essonne, Hauts-de-Seine, Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines. Hành chính Lỵ sở Paris Chủ tịch hội đồng vùng Jean-Paul Huchon (PS) Tỉnh trưởng Bertrand Landrieu Tỉnh Essonne (91) Hauts-de-Seine (92) Paris (75) Seine-Saint-Denis (93) Seine-et-Marne (77) Val-de-Marne (94) Val-d’Oise (95) Yvelines (78) Quận 25

Vùng Hau te-Normandie

Haute-Normandie là một vùng của nước Pháp, bao gồm hai tỉnh: Eure và Seine-Maritime. Thủ phủ của vùng này là thành phố Rouen. Hành chính Lỵ sở Rouen Chủ tịch hội đồng vùng Alain Le Vern (PS) depuis mars 1998 Tỉnh trưởng Jean-François Carenco Tỉnh EureEure (27) Seine-Maritime (76) Quận 15 Tổng 6 Xã 1