Franche-Comté

Vùng Franche-Comté

Franche-Comté là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Doubs, Haute-Saône, Jura và Territoire de Belfort. Thủ phủ của vùng này là thành phố Besançon. Hành chính Lỵ sở Besançon Chủ tịch hội đồng vùng Marie-Marguerite Dufay (2008-) Tỉnh trưởng Jacques Barthélemy (2007-) Tỉnh Doubs (25) Haute-Saône (70) Jura (39) Territoire de Belfort