Champagne-Ardenne

Vùng Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Ardennes, Aube, Marne và Haute-Marne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Châlons-en-Champagne. Hành chính Lỵ sở Châlons-en-Champagne Chủ tịch hội đồng vùng Jean-Paul Bachy Tỉnh trưởng Philippe Deslandes Tỉnh Ardennes (08) Aube (10) Marne (51) Haute-Marne (52) Quận 15 Tổng 146 Xã