Centre

Vùng Centre

Centre là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher và Loiret. Thủ phủ của vùng này là thành phố Orléans. Hành chính Lỵ sở Orléans Chủ tịch hội đồng vùng François Bonneau Tỉnh trưởng Jean-Michel Bérard Tỉnh Cher (18) Eure-et-Loir (28) Indre (36) Indre-et-Loire (37) Loir-et-Cher (41) Loiret