Bourgogne

Vùng Bourgogne

Bourgogne là một vùng của Pháp bao gồm 4 tỉnh: Yonne (89), Côte-d’Or (21), Nièvre (58) và Saône-et-Loire (71). Hành chính Lỵ sở Dijon Chủ tịch hội đồng vùng François Patriat Tỉnh trưởng Paul Roncière Tỉnh Yonne (89) Côte-d’Or (21) Nièvre (58) Saône-et-Loire (71) Quận 15 Tổng 174 Xã 2 045 Thống kê Diện tích1