Basse-Normandie

Vùng Basse-Normandie

Basse-Normandie là một vùng của nước Pháp, bao gồm ba tỉnh: Calvados, Manche và Orne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Caen. Hành chính Lỵ sở Caen Chủ tịch hội đồng vùng Philippe Duron Tỉnh trưởng Cyrille Schott Tỉnh Calvados (14) Manche (50) Orne (61) Quận 11 Tổng 141 Xã 1 812 Thống