Auvergne

Vùng Auvergne

Auvergne là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Allier, Cantal, Haute-Loire và Puy-de-Dôme. Thủ phủ của vùng này là thành phố Clermont-Ferrand. Hành chính Lỵ sở Clermont-Ferrand Chủ tịch hội đồng vùng René Souchon Tỉnh trưởng Dominique Schmitt Tỉnh Allier (03) Cantal (15) Haute-Loire (43) Puy-de-Dôme (63) Quận 14 Tổng 158 Xã