Aquitaine

Vùng Aquitaine

Aquitaine là một vùng của nước Pháp, bao gồm năm tỉnh Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne và Pyrénées-Atlantiques. Thủ phủ của vùng này là thành phố Bordeaux. Xứ Gaule, theo lời Julius Caesar, được chia làm ba vùng chính: Celtque, Belgique và Aquitaine. Năm 843, đế quốc Charlemagne, sau cái chết của Louis Mộ Đạo, được