Vùng Basse-Normandie

Basse-Normandie là một vùng của nước Pháp, bao gồm ba tỉnh: Calvados, Manche và Orne. Thủ phủ của vùng này là thành phố Caen.

Hành chính
Lỵ sở Caen
Chủ tịch
hội đồng vùng
Philippe Duron
Tỉnh trưởng Cyrille Schott
Tỉnh Calvados (14)
Manche (50)
Orne (61)
Quận 11
Tổng 141
1 812
Thống kê
Diện tích1 17 568 km²
Dân số (1999) 1 422 193
Mật độ 81 người/km²

Theo Wikipedia

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>