Vùng Auvergne

Auvergne là một vùng của nước Pháp, bao gồm bốn tỉnh: Allier, Cantal, Haute-Loire và Puy-de-Dôme. Thủ phủ của vùng này là thành phố Clermont-Ferrand.

Hành chính
Lỵ sở Clermont-Ferrand
Chủ tịch
hội đồng vùng
René Souchon
Tỉnh trưởng Dominique Schmitt
Tỉnh Allier (03)
Cantal (15)
Haute-Loire (43)
Puy-de-Dôme (63)
Quận 14
Tổng 158
1 310
Thống kê
Diện tích1 26 013 km²
Dân số (1999) 1 308 878
Mật độ 50 người/km²

Theo Wikipedia

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>